Samtalsmottagning för äldre

Samariterhemmets
Samtalsmottagning för Äldre

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre erbjuder äldre som känner att de är i behov av att tala med någon, kostnadsfria samtal med ”ålderkompetenta” leg psykoterapeuter, dvs terapeuter som har kunskap om äldre och åldrande och som dessutom själva är 60 plus. Kanske är det ett behov av att tala om;

 • Övergången till livet som pensionär
 • Minnena från en svår barndom som kommer åter
 • Ångesten och oron inför åldrandet och döden
 • Ensamheten och längtan efter att få sluta sina dagar
 • De nära relationerna som inte är som man önskar
 • Rädslan för någon man är beroende av
 • Skammen över att dricka för mycket
 • Oron över att åldras som hbtq-person?

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre erbjuder även terapeutiska samtal till äldre som vårdats eller vårdas för post covid-19/post sepsis eller annan livshotande sjukdom och som har behov av att tala med någon om vad de gått igenom. Kanske är det…

 • Sjukdomen man drabbats av
 • Sviterna efter covid-19
 • Känslor av förvirring, oro och stress
 • Upplevelser under intensivvården
 • Minnen från tiden i respirator
 • Mardrömmar och hallucinationer
 • Smärtor och känslan av att kroppen ska brista
 • Att återvända till livet efter tron att man skulle dö
Samariterhemmet - utbildning - Samtalets svarta låda - kompetens och brukarkunskap i det svåra samtalet med äldre -Diakoni och kyrka

Samtalsmottagningen erbjuder

Boka ett samtal

Vi har ingen möjlighet att erbjuda långa terapeutiska behandlingar. Vi erbjuder terapeutiska samtal, i regel mellan ett till tio stycken.

Under pågående pandemin sker alla terapeutiska samtal per telefon. I tiden post pandemi erbjuder vi både samtal per telefon och samtal i vårt samtalsrum på Dragarbrunnsgatan 70.

Telefontid måndagar 9.00 – 11.00  

Ring: 073-074 78 23

Samtalsmottagning1@samariterhemmet.se

Vi finns på: Dragarbrunnsgatan 70 (entré Samariterhemmets vårdcentrum)

Läs om tystnadsplikt här.

Samtalet - en obeskrivlig kraft

Samtalet oss människor emellan kan ha en obeskrivlig kraft. Värdet av att få lätta sitt hjärta, att dela sina tankar, att i trygghet få sätta ord på det som tynger och som oroar är stort, likaså värdet av att få stöd och mod att berätta om det man aldrig trott man skulle våga dela med någon annan.

Det kan ha ett särskilt värde att samtala med någon utomstående, någon som varken är familj, vän eller arbetskamrat, någon som kan konsten att lyssna och som dessutom har särskild kunskap, förståelse och möjlighet att förklara och göra oss något mer trygga med det som sker.

Samariterhemmet har under 130 år erbjudit stöd till människor i alla åldrar i bekymmersamma livssituationer. Vi har en lång tradition och erfarenhet av att möta människor i livets alla skeden och kunskap om samtalets innebörd och betydelse när livet blir svårt.  

För dig som vill läsa mer om samtalets obeskrivliga kraft.

Existentiell ensamhet
hos äldre och sköra lindras med samtal

– Att få berätta hur man har det och hur man mår, både i formella grupper och informella med familj och vänner, har betydelse. Speciellt med andra som gått igenom samma sak, där man kan mötas kring den erfarenheten. Det är inget nytt, men jag hade kanske inte tänkt mig att det var så viktigt, berättar Helena Larsson, doktorand i vårdvetenskap vid Malmö universitet, helena.larsson@mau.se

Ta del av hela artikeln här.

Januari 2021

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre Österlen

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre har utvecklats som en modell möjlig att flytta och anpassa till andra kommuner och regioner. Under våren arbetar Samariterhemmet med att etablera den första mottagningen utanför Uppsala, i sydöstra Skåne. Etableringen sker i samarbete med Simrishamns, Tomelillabygdens och Gärsnäs församlingar. Fyra ”ålderskompetenta” terapeuter är rekryterade till mottagningen som förhoppningsvis kan öppna innan sommaren.

Läs om Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre Österlen i  sommarnumret av ”Mellan himmel och jord”, Kyrknytt för församlingarna i Gärsnäs, Simrishamn och Tomelilla, maj 2021.

Gudrun Schyman lyfter fram Samariterhemmets utbildningsdagar #Metoo65+ Våldet går inte i pension i en insändare i Ystads Allehanda, 23 nov 2019.

Samtalsmottagning för att bryta ensamhet och isolering

24 februari 2020

Mallasalen på Uppsala stadsbibliotek var välfylld när Samariterhemmets nya verksamhet – Samtalsmottagning för Äldre – lanserades.

Syftet med samtalsmottagningen är att erbjuda äldre kostnadsfria samtal med legitimerade psykoterapeuter med egen erfarenhet av att åldras. Läs mer här.

Radio Uppland P4

Inslag om samtalsmottagningen med Charlotte Engel och Ulla Arnell, 13 sep 2019 här.

Inslag om samtalsmottagningen med Charlotte Engel, 30 juli 2020 här.

Inslag om samtalsmottagningen med Charlotte Engel, 23 jan 2020 här.

Uppsala Nya Tidning

Ensamheten och isoleringen brer ut sig hos den äldre befolkningen. Samariterhemmet i Uppsala vill motarbeta problemet genom att erbjuda terapeutiska samtal, 9 februari 2021. Läs hela artikeln här.

Uppsala Tidningen skriver om vår Samtalsmottagning för Äldre, 25 feb 2021.

Här hittar du artikeln. 

Kyrkans Tidning

Ny modell ger äldre möjlighet till samtal, 31 mars 2021. Läs artikeln här.

Senioren, Expressenbilaga, mars 2021 (TH)

SvD

Samariterhemmets Samtalsmottagning för Äldre lovordas av författaren Lotta Lundberg i krönika om ålderism, 2021 05 08.

Psykoterapeuter verksamma
vid samtalsmottagningen Uppsala

 

Ulla Arnell

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi (psykoterapi och handledning)

Tillsammans med Charlotte Engel primus motor och initiativtagare till Samtalsmottagning för Äldre.

 

 

 
Barbro Johansson
Legitimerad sjukgymnast samt legitimerad psykoterapeut med existentiell inriktning.

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi.

Mångårig psykoterapeutisk erfarenhet från psykiatrisk öppenvård. På senare år från privat verksamhet med inriktning på trauma, stressproblematik, relationsproblem, livskriser och personliga förluster.

Psykoterapeuter, extra resurser vid
Samtalsmottagningen Uppsala

 Olga Klauber
Resurs för samtal runt aggressions- och våldsproblematik
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad EMDR-terapeut

Psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker, psykodynamisk inriktning.

Arbetar heltid i egen praktik sedan drygt 20 år. Min utgångspunkt är den förändringskraft som ligger i att arbeta med varje individs svårigheter som de tar sig uttryck här och nu: både i relation till terapeuten och till människor runtomkring, och hur de kan förstås utifrån personens historia och erfarenheter. 

 

 

Tommi Räihä

Leg psykolog, leg psykoterapeut. Certifierad EMDR behandlare, kris och traumabehandling

Psykoterapeuter verksamma
vid samtalsmottagningen Österlen

Socionom 1975, Leg psykolog 1987, Leg psykoterapeut 2989. Egen praktik sedan 1989. Innan dess 12 år inom BUP, 5 år inom vuxenpsykiatrin parallellt med egen praktik.. Hanledningsuppdrag enskilt och på institutioner, kristerapeut enskilt och med grupper åt Falck Healthcare.

Arbetar med psykodymamisk bakgrund inte från någon specifik mall eller metod med absolut närvaro, fördomsfritt och förbehållslöst lyssnande.

Leg Sjukgymnast Lunds Sjukgymnastinstitut, Leg Psykoterapeut Sankt Lukas utbildningsinstitut, Lund.

Behandlare/psykoterapeut på SIS Skolhem för flickor Öveds Slott och Brunnslövs Skolhem samt på GrödbyGården i Bromölla, Miljöterapeutiskt behandlingshem för barn och familjer, 2001 – 2011. Leg. Psykoterapeut på Sankt Lukas Institut i Lund, 2011 – 2015 och därefter privat mottagning i Malmö. Ackrediterad av Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi.

Styrelsemedlem i RPC/Riksföreningen Psykoterapicentrum Skåne 2011-2017, styrelsemedlem Riksstyrelsen RPC 2015 – 2017 samt styrelseordförande RPC Riks 2017 – 2019.

Socionom och legitimerad psykoterapeut. Specialkompetens inom  beroendeproblematik. Arbetat som socialsekreterare, behandlingsassistent, projektledare och enhetschef, familjeterapeut på ett behandlingshem som arbetade enligt Minnesotamodellen, handledning av personalgrupper inom kommunal/privat verksamhet/kollegor. Genomgått handledarutbildning i psykodynamisk psykoterapi. Arbetat med olika metoder inom modifierad psykodynamisk psykoterapi anpassad utifrån beroendeproblematik.

Välkommen att boka samtal!

Ett stort tack till er!

2020

Äldrenämnden och Socialnämnden Uppsala kommun

Johanniterorden i Sverige

Stiftelsen Edla och Gustaf Th Lindbergs Donationsfond

2021

Äldrenämnden och Socialnämnden Uppsala kommun

Ulla och Curt Nicolins Stiftelse (särskilda medel för äldre post covid-19 patienter och äldre som vårdats för annan livshotande sjukdom)

Simrishamns-, Tomelillabygdens och Gärsnäs församlingar.